тел.: 0879 983 699, , 0899 101 388

ул. Екзарх Йосиф 57

Уведомление за поверителност

kristag-bg.com събира лични данни - имена, адреси, телефони, счетоводни данни и история на поръчките на своите клиенти, за да може да извършва услугите за покупка и доставка на стоки, съгласно действащите закони и договорите си.

Данните се събират на основание – получено съгласие на субекта на личните данни.

Личните данни се съхраняват за изискуемия по закон срок и след изтичането му се унищожават.

Съгласувано със субекта на Лични данни, сайтът kristag-bg.com събира статистическа информация чрез набор от „бисквитки“.

Повече за Политиката ни за „бисквитки“ можете да прочетете тук

Във връзка с правилата за поверителността, с настоящото Ви уведомяваме, че

  • Никога, без Ваше съгласие няма да използваме  вашата лична информация.
  • Никога, без Ваше съгласие няма да предадем вашите данни за контакт или личната ви информация на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.
  • Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка.
  • По всяко време ще имате възможност бързо и лесно да прекратите абонамента си за получаване на електронни съобщения от нас.

По всяко време с писмо до This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. можете да проверите наличната при нас Ваша лична информация и да заявите желание за нейното:

  • Преглеждане;
  • Коригиране;
  • Забрана за обработка;
  • Отмяна на дадени съгласия;
  • Трансфер.

Имате право на сезиране на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни

При обработката на Вашите лични данни, ние спазваме законовата рамка на ЕС Регл.2016/679 и установените неговия чл.40, рамки на кодекса на поведение при работа с лични данни.

За повече информация за нашата Политика за личните данни – кликнете тук